Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce to cykl spotkań z młodymi uczonymi realizowany z inicjatywy Rady Młodych Naukowców, przy współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators, pod patronatem honorowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Celem spotkań jest zaprezentowanie przez przedstawicieli NCN, NCBiR, MNiSW, KPK i TOP 500 aktualnej oferty programów i konkursów oraz zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane przez wnioskodawców błędy. Duża część sesji będzie poświęcona na dyskusję uczestników z gośćmi oraz wymianę własnych doświadczeń.