W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie po raz drugi odbyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. Dwudniowe wydarzenie przyciągnęło setki uczestników zainteresowanych ofertą konkursową NCN oraz szczegółowymi zagadnieniami związanymi z obsługą projektów finansowanych przez Centrum.

Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki oraz władz uczelni lubelskich będących współorganizatorami i gospodarzami imprezy. Dni NCN to wydarzenie, które ma przybliżyć lokalnemu środowisku naukowemu możliwości i mechanizmy finansowania badań naukowych, jakie oferuje Narodowe Centrum Nauki.

NCN w 2013 roku przyznało naukowcom środki w wysokości ponad 1 mld zł na realizację najlepszych projektów. Fundusze wystarczyły na sfinansowanie mniej więcej 23% wszystkich wniosków. Stosujemy, zgodnie z najlepszymi standardami światowymi, system oceny środowiskowej. To sami naukowcy decydują, które projekty są warte finansowania – podkreślił podczas konferencji prasowej prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Badacze z województwa lubelskiego w latach 2012-2013 zdobyli w konkursach Narodowego Centrum Nauki 200 grantów na łączną kwotę 52 mln zł.

Dni Narodowego Centrum Nauki to też okazja do wysłuchania przedstawicieli miejscowych uczelni i zebrania komentarzy, sugestii i propozycji dotyczących oferty Centrum i procedury oceny wniosków o finansowanie.

Dni NCN odbywają się już po raz drugi, więc powoli stają się tradycją. Dzięki tej imprezie chcemy nie tylko pokazać naszych laureatów, ale przede wszystkim porozmawiać z naukowcami składającymi do nas wnioski  i realizującymi projekty – dodał prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Pierwszego dnia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady, w którym wzięli udział również przedstawiciele uczelni lubelskich oraz goście z uczelni z całej Polski. Podczas posiedzenia dyskutowano nad tym, w jaki sposób naukowcy korzystają z konkursów NCN i z jakimi problemami się spotykają. Rozmawiano również o efektywnym wykorzystaniu środków europejskich w ramach programów operacyjnych zaplanowanych na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Pierwszy dzień obchodów Dni Narodowego Centrum Nauki to również prezentacje laureatów konkursów, którzy już realizują badania dzięki środkom pozyskanym z NCN. O swoich projektach opowiedzieli przedstawiciele wszystkich grup nauk (HS, ST, NZ), którzy otrzymali finansowanie w ramach ośmiu rodzajów konkursów. Publiczność na sali miała okazję dowiedzieć się, w jaki sposób bakteriofagi mogą pomóc nam walczyć z bakteriami atakującymi rośliny, jak można zarejestrować i zachować dla przyszłych pokoleń współczesną wymowę polską czy też dowiedzieć się, czym jest fizyka zimnych atomów. Więcej szczegółów na temat poszczególnych prezentacji można odnaleźć tutaj.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych, którzy pomagają naukowcom-wnioskodawcom w dopełnieniu formalności niezbędnych do przyjęcia przez Centrum wniosku o finansowanie projektu badawczego, stażu lub stypendium. Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, wzięło w nich udział blisko 400 uczestników z całej Polski. Podczas spotkania przedstawiciele NCN podpowiadali, w jaki sposób krok po kroku wypełnić wniosek w systemie OSF, jak skonstruować plan badań i kosztorys, jakie są dopuszczalne formy zatrudnienia w projekcie, jakie mogą występować w nim kategorie kosztów. Omówiono również proces podpisywania umów dla projektów zakwalifikowanych do finansowania, a także szczegółowe zagadnienia związane z obsługą projektów, takie jak aneksowanie umów, przygotowanie raportów, kontrola realizacji oraz płatności.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyły się trzy spotkania informacyjne dla wnioskodawców zainteresowanych udziałem w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Spotkania były przeznaczone dla przedstawicieli różnych grup nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce (KUL), ścisłych i technicznych (PL) oraz nauk o życiu (UM). O tym, jak ubrać dobry pomysł badawczy w słowa i na co zwrócić uwagę podczas wypełniania wniosku mówili członkowie Rady NCN oraz pracownicy Centrum.

Obchody Dni Narodowego Centrum Nauki zakończyło seminarium Rady Młodych Naukowców. Było to już siedemnaste spotkanie z cyklu pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce przeznaczonego dla badaczy rozpoczynających swoje kariery naukowe. Prof. Michał Karoński oraz prof. Krzysztof Nowak z Rady Narodowego Centrum nauki mówili o tym, w jakich konkursach NCN młodzi naukowcy mogą starać się o pieniądze na badania naukowe, jakie muszą spełniać kryteria, w jaki sposób przygotować dobry wniosek i jakich błędów unikać, żeby projekt przebrnął pomyślnie przez procedurę konkursową i otrzymał finansowanie. W seminarium wzięli również udział przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE oraz Stowarzyszenia TOP500 Innovators, którzy przedstawili inne możliwości finansowania badań prowadzonych przez młodych naukowców


Konferencja prasowa

Prof. Michał Karoński, fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa, fot. Michał Niewdana


Posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki

Posiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN, fot. Michał Niewdana Prof. Michał Karoński i prof. Andrzej Jajszczyk, fot. Michał Niewdana


Prezentacje Laureatów Konkursów Narodowego Centrum Nauki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)


Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych (Uniwersytet Przyrodniczy)


Spotkania dla wnioskodawców – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (Katolicki Uniwersytet Lubelski)


Spotkania dla wnioskodawców – nauki o życiu (Uniwersytet Medyczny)


Spotkania dla wnioskodawców – nauki ścisłe i techniczne (Politechnika Lubelska)

Maciej Krzystyniak