Podsumowanie uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2018

plakat Nagroda NCN

Dziesiątego października 2018 r. po raz szósty została wręczona Nagroda Narodowego Centrum Nauki. Wyróżnienie, ustanowione w 2013 r. przez Radę NCN, przyznawane jest naukowcom do 40. roku życia za znaczące osiągnięcia na polu badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych. Co roku nagrodę otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych.

Nagroda NCN jest też platformą współpracy między światem nauki i biznesu. Co roku zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które przyjmują rolę fundatorów, przekazując laureatom wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. Taka formuła umożliwia bezpośrednie wsparcie działalności młodych liderów, kształtujących przyszłość polskiej nauki. W tym roku w gronie fundatorów Nagrody NCN znalazły się: Grupa Adamed, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Fundacja KGHM Polska Miedź.

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają byli członkowie Rady NCN, przedstawiciele Zespołów Ekspertów NCN i osoby oceniające wnioski w konkursie MAESTRO, laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inne znaczące postaci środowiska naukowego, wskazane przez dyrektora NCN i Radę NCN.

Nazwiska laureatów ogłoszone zostały podczas uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2018, która odbyła się 10 października 2018 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

Laureaci Nagrody NCN 2018

Reportaż z uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2018


Logotyp Grupy Azoty fundatora Nagrody NCN 2017

logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PAP Nauka w Polsce   Forum Akademickie  


Gazeta WyborczaRadio Kraków