Kod CSS i JS

Szóstego października 2021 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie laureatom z lat 2020 i 2021 wręczono statuetki Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Ze względu na sytuację pandemiczną uroczystość wręczenia nagród nie mogła odbyć w ubiegłym roku, ale laureaci zostali wyłonieni, a ich nazwiska ogłosiliśmy 14 października 2020 r. Na tegorocznej gali przedstawiliśmy natomiast laureatów Nagrody NCN 2021: dr. hab. Sebastiana Glatta z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jonatana Gutmana z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, dr. Pawła L. Polkowskiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Nagroda NCN, ustanowiona w 2013 r. przez Radę NCN, przyznawana jest naukowcom do 40. roku życia za znaczące osiągnięcia na polu badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych. Co roku nagrodę otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST).

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają byli członkowie Rady NCN, przedstawiciele zespołów ekspertów NCN i osoby oceniające wnioski w konkursie MAESTRO, laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inne znaczące postaci środowiska naukowego, wskazane przez dyrektora NCN i Radę NCN.

Nagroda NCN jest też platformą współpracy między światem nauki i biznesu. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które przyjmują rolę fundatorów, przekazując laureatom wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. Taka formuła umożliwia bezpośrednie wsparcie działalności młodych liderów, kształtujących przyszłość polskiej nauki. Nagrody dla laureatów z roku 2020 ufundowały firmy: Adamed Pharma S.A., Fundacja KGHM Polska Miedź oraz (w roli współfundatora) INGLOT Sp. z o.o.

Laureaci Nagrody NCN 2020

Laureaci Nagrody NCN 2021

Podsumowanie uroczystości wręczenia Nagrody NCN 2020 i 2021


Patronat medialny

PAP Nauka w Polsce

Forum Akademickie