Kod CSS i JS

12 października 2022 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia jubileuszowej - dziesiątej Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Laureatami tej edycji zostali: Karolina Safarzyńska, Michał Bogdziewicz oraz Piotr Wcisło.

Nagroda NCN, ustanowiona w 2013 r. przez Radę NCN, przyznawana jest naukowcom do 40. roku życia za znaczące osiągnięcia na polu badań podstawowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych. Co roku nagrodę otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), nauk o życiu (NZ) oraz nauk ścisłych i technicznych (ST).

Kandydatów do wyróżnienia zgłaszają byli członkowie Rady NCN, przedstawiciele zespołów ekspertów NCN i osoby oceniające wnioski w konkursie MAESTRO, laureaci Nagrody NCN z lat poprzednich oraz inne znaczące postaci środowiska naukowego, wskazane przez dyrektora NCN i Radę NCN.

Laureaci Nagrody NCN 2022

 


Patronat medialny

PAP Nauka w Polsce

Forum Akademickie