prof. dr hab. Ireneusz Kamiński

prof. dr hab. Ireneusz Kamiński

  • Jednostka: Instytut Nauk Prawnych PAN
  • Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego
 

Ireneusz C. Kamiński – prawnik i socjolog, studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Autor siedmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”. Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka” i „Rocznika Praw Człowieka”. Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku periodyków prawniczych. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).