Małgorzata Kossowska

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

  • Jednostka: Uniwersytet Jagielloński
  • Wydział: Filozoficzny
 

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 60 artykułów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych (np. Political PsychologyPersonality & Individual Differences, Journal of Personality, International Journal of PsychologyEuropean Journal of Social Psychology, British Journal of Psychology, Cognition & Emotion, Motivation & Emotion, Brain & Behavioral Sciences, Advances in Experimental Social Psychology, Motivational Science, Frontiers in Psychology) oraz autorka (i współautorka) siedmiu książek (między innymi „Strategie działania”, „Umysł niezmienny”, „Społeczne ścieżki poznania”, „Psychologia poznania społecznego: Nowe idee”).

Bada procesy (poznawcze, motywacyjne) leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych (radykalnych przekonań ideologicznych, uprzedzeń i konfliktów społecznych). Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów.

Laureatka licznych nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody Rektora UJ i nagroda im. Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą publikację psychologiczną. Stypendystka programu „Zostańcie z nami” organizowanego przez tygodnik „Polityka" (2001).

W latach 2008- 2012 dyrektor Instytutu Psychologii UJ, Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ (2012-2019), Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2008-2014), redaktor pomocniczy (Associate Editor) w European Journal of Social Psychology, Journal of Social and Political Psychology, członek komitetu redakcyjnego Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression; członek Rady NCN 2012–2016 i 2016–2020; członek zespołu ds. programu MNiSW Mobilność Plus, członek Executive Committee of European Association of Social Psychology (funkcja European Liaison Officer).