prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek

prof. dr hab. Monika M. Kaczmarek

  • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  • Zakład Mechanizmów Działania Hormonów / Laboratorium Biologii Molekularnej

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (biotechnologia, 2001). Stopnie i tytuł naukowy uzyskała w latach: 2004 (doktor, promotor: prof. dr hab. Adam J. Zięcik), 2010 (dr hab.), 2018 (profesor). Obecnie jest profesorem w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, gdzie od 2011 r. kieruje również Laboratorium Biologii Molekularnej. W latach 2013-2017 równolegle pracowała na stanowisku profesora na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ma wszechstronne zainteresowania badawcze, często na pograniczu dyscyplin, choć głównie dotyczą one biologii rozrodu. Jej obecne badania skupiają się na poznaniu molekularnych mechanizmów interakcji zarodek-matka u różnych gatunków zwierząt, od muchy owocowej po człowieka. W swoim najnowszym grancie OPUS „Droga Mleczna do sukcesu rozrodczego: rola leptyny w programowaniu funkcji rozrodczych na przestrzeni pokoleń” chce poznać mechanizmy zaangażowane w programowanie funkcji rozrodczych na przestrzeni kilku pokoleń. Badania realizuje we współpracy z naukowcami ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Niemiec i Szwajcarii. Doświadczenie zdobywała podczas staży zagranicznych, między innymi na Politechnice Monachijskiej w Niemczech oraz Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University, Baton Rouge, USA.

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. FASEB Journal, PLoS Genetics, BMC Genomics. Wygłosiła szereg wykładów w Polsce i za granicą (USA, Niemczech, Izraelu). Ma również bogate doświadczenie w prezentacji wyników badań poza środowiskiem akademickim (np. TEDx, Futurelearn MOOC, Uniwersytet Dzieci, Europejska Noc Naukowców).

Jej dorobek i osiągnięcia naukowe zostały docenione przez renomowane fundacje w kraju i zagranicą m.in. Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Fundację Pro Scientia et Vita, Fundację Aleksandra von Humboldta, Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Wyróżnili ją tez mieszkańcy je rodzinnego miasta Olsztyna, głosami których znalazła się w Top 10 Kobiet Sukcesu regionu Warmii i Mazur.

Strona domowa: http://kaczmareklab.pl/.