prof. dr hab. Stefan Dziembowski

prof. dr hab. Stefan Dziembowski

  • Jednostka: Uniwersytet Warszawski
  • Wydział: Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Prof. dr hab. Stefan Dziembowski jest profesorem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teoretycznej i stosowanej kryptografii, w szczególności zagadnień związanych z atakami fizycznymi na urządzenia kryptograficzne oraz z technologią blockchain. Dziembowski otrzymał tytuł magistra informatyki w 1996 r. na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat z informatyki w 2001 r. na Uniwersytecie w Aarhus (Dania) i habilitację z nauk matematycznych w 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył staże post-doktorskie na ETH w Zurychu, w CNR w Pizie i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza, gdzie został adiunktem w 2008 r. W 2010 r. przeniósł się on na Uniwersytet Warszawski, gdzie prowadzi Laboratorium Kryptografii i Blockchaina. 

​Jego prace ukazywały się na wiodących konferencjach informatycznych (FOCS, STOC, CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, IEEE S&P, ACM CCS, LICS, i innych) i  w czasopismach (Communications of the ACM, Journal of Cryptology IEEE Transactions on Information Theory, Journal of the ACM, Communications of the ACM). Wielokrotnie był też zapraszany do komitetów programowych czołowych konferencji CRYPTO, EUROCRYPT, ACM CCS, ASIACRYPT, TCC, ICALP i innych. Prace jego współautorstwa otrzymały nagrody za najlepsze prace (Best Paper Awards) na konferencjach EUROCRYPT i IEEE S&P (2014). W 2015 r. był przewodniczącym komitetu organizacyjnego (general chair) konferencji Theory of Cryptography Conference, a w 2008 r. współprzewodniczącym jej komitetu programowego (PC co-chair).  Został on również wybrany współprzewodniczącym konferencji Eurocrypt 2022.  Wygłosił on także keynote talk na Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems (CHES) 2020.

​Prof. Dziembowski otrzymał dwa granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych: ERC Starting Grant (konkurs z 2007 r.) oraz ERC Advanced Grant (konkurs z 2019 r.), dwa granty Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: FNP Welcome oraz FNP Team, dwa granty OPUS z Narodowego Centrum Nauki, grant Marie-Curie na staż post-doktorski, oraz stypendium Start z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest też laureatem Polsko-Niemieckiej Nagrody „Copernicus” (w 2020 r., razem z prof. Sebastianem Faustem) oraz nagrody im. Prof. Kazimierza Bartla (2016).  Członek Rady Narodowego Centrum Nauki w kadencji 2021-2024. Wypromował pięciu doktorów.