Kod CSS i JS

W dniach 10-11 maja we Wrocławiu odbyła się dziewiąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Gospodarzem tego wydarzenia była Politechnika Wrocławska. W gronie współorganizatorów znalazły się również inne jednostki naukowe z terenu południowo-zachodniej Polski reprezentowane przez Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

Pierwszego dnia odbyło się spotkanie otwierające z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego regionu oraz dyrekcji i Rady NCN. Oprócz okolicznościowych przemówień uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień laureatów konkursów NCN dotyczących badań prowadzonych przez nich dzięki uzyskanym grantom.

W programie przewidziano również otwarte spotkanie "Damy Radę! Spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym", umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. Dyskusja dotyczyła założeń systemu grantowego NCN, zasad rządzących procedurami konkursowymi i odwoławczymi oraz ostatnich zmian regulaminów, w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej w Europie. Równolegle odbyły się warsztaty dla pracowników jednostek naukowych, którzy zajmują się obsługą administracyjną grantów NCN.

11 maja odbyły się warsztaty dotyczące procesu oceny wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Ich uczestnicy wcielili się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych. Materiałem do pracy tzw. “mock-panelu” były autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty podzielone na trzy grupy (HS, ST i NZ) miały na celu nie tylko symulację procesu oceny wniosków w NCN, lecz również przekazanie wiedzy na temat procedur i zasad konkursowych Centrum. W programie tego dnia znalazło się również spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z otwartymi danymi badawczymi w polityce i praktyce NCN. Tradycyjnie w ramach Dni NCN odbyły się również warsztaty dla pracowników administracyjnych uczelni i instytutów naukowych.

 

PROGRAM

10 maja 2023 r.

10.00 – 13.00

Spotkanie otwierające TRANSMISJA ONLINE

 1. Otwarcie spotkania i oficjalne wystąpienia
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar, Prorektor ds. Nauki PWr
  • Prof. dr hab. Robert Hasterok, przewodniczący Rady NCN
  • Dr Marcin Liana, zastępca dyrektora NCN
 2. Dr hab. inż. Grzegorz Soboń, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

  „Odnajdowanie swojej ścieżki naukowej: wyzwania i wskazówki”

 3. Prezentacje laureatów konkursów NCN
  • Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
  • Dr hab. Wojciech Małecki, prof. UWr., Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
  • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sośnica, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Geodezji i Geoinformatyki
 4. Efektywność polskich grantów NCN i europejskich ERC, prof. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska,Wydział Informatyki i Telekomunikacji

wstęp wolny / Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8

14.00 – 17.00

Spotkanie "Damy Radę! Spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym" TRANSMISJA ONLINE

Po zakończeniu spotkania możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z koordynatorami dyscyplin NCN.

wstęp wolny / Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8

9.00 – 14.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych*

 • Umowy i informacje wprowadzające
 • Wynagrodzenia + stypendia
 • Zmiany w projektach
 • Raporty roczne
 • Raporty końcowe
 • Kontrola projektu w jednostce

wstęp po rejestracji / Budynek D-21, Politechnika Wrocławska, Pl. Grunwaldzki 11

11 maja 2023 r.

09.00 – 12.00

Warsztaty "Ocena wniosków w Narodowym Centrum Nauki" – rejestracja zamknięta

symulacja posiedzenia zespołu ekspertów oceniającego wnioski w NCN, z udziałem eksperta

 1. Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce z udziałem dra hab. Wojciecha Jasińskiego z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Nauki ścisłe i techniczne z udziałem dra hab. Łukasza Johna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 3. Nauki o życiu z udziałem prof. dr hab. Krystyny Dąbrowskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

wstęp po rejestracji / Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8

09.00 – 14.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych*

  • Umowy i informacje wprowadzające
  • Wynagrodzenia + stypendia
  • Zmiany w projektach
  • Raporty roczne
  • Raporty końcowe
  • Kontrola projektu w jednostce

  wstęp po rejestracji / Budynek D-21, Politechnika Wrocławska, Pl. Grunwaldzki 11

  12.30 – 14.30

  Spotkanie „Otwarte dane badawcze w polityce i praktyce NCN” – rejestracja zamknięta

  • Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu (m.in. wstęp do otwartej nauki, ścieżki publikacyjne zgodne z polityką, kwalifikowalność kosztów, publikowanie w otwartym dostępie a jakość wydawnictw i procesu publikacyjnego, Journal Checker Tool)
  • Dlaczego ważne jest zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych?
  • Struktura Planu Zarządzania Danymi (ang. Data Management Plan, DMP) stanowiącego część wniosku o finansowanie projektów przez NCN.
  • Jak przebiega proces oceny Planów Zarządzania Danymi i raportu końcowego z realizacji Planu Zarządzania Danymi w NCN?

  wstęp po rejestracji / Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej, ul. Janiszewskiego 8


  *UWAGA: udział w warsztatach dla pracowników administracyjnych odbywających się w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki 2023 jest możliwy wyłącznie dla pracowników administracyjnych uczelni i jednostek będących współorganizatorami Dni NCN. W celu rejestracji prosimy o kontakt na adres e-mail: dnincn@pwr.edu.pl do dnia 14.04.2023 r.

  Organizatorzy Dni NCN

  Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola