Kod CSS i JS

W dniach 15-16 maja 2024 r. w Bydgoszczy odbędzie się dziesiąta edycja Dni Narodowego Centrum Nauki.

Dni NCN odbywają się raz w roku, za każdym razem w innym mieście akademickim. To dwa dni pełne spotkań, warsztatów, paneli dyskusyjnych i wykładów, podczas których doktoranci i naukowcy z danego regionu i pracownicy zajmujący się obsługą administracyjną projektów badawczych mogą bezpośrednio dopytać przedstawicieli NCN o wszystkie szczegóły związane z ubieganiem się o finansowanie badań w NCN, ich realizacją i rozliczeniem.

Gospodarzem Dni NCN 2024 jest Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, we współpracy z Prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego, Akademią Kujawsko-Pomorską, Bydgoską Szkołą Wyższą, Wyższą Szkołą Gospodarki, Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetem WSB Merito Bydgoszcz oraz Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.

PROGRAM

15 maja 2024 r.

10.00 – 11.40

Spotkanie otwierające

 1. Otwarcie Dni NCN i powitanie uczestników
  • prof. dr hab. inż. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • prof. Krzysztof Jóźwiak, dyrektor NCN
  • prof. Robert Hasterok, przewodniczący Rady NCN
 2. Prezentacje naukowców z Bydgoszczy na temat prowadzonych przez nich badań
  • "O korzyściach płynących z działań bezużytecznych. Perspektywa humanisty" dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • "Makropotencjał mikroekstrakcji – nowe spojrzenie na diagnostykę kliniczną i badania biomedyczne" dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • "Gorące problemy badawcze w neurochirurgii: głęboka stymulacja mózgu i poprawa wynikow leczenia glejaków. Doświadczenia własne." prof. dr hab. n. med. Marek Harat, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

wstęp wolny / Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. J.J Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7

12.30 –14.30

Spotkanie "Czas na Radę" 

 1. prezentacja informacyjna NCN dr Małgorzata Jacobs, koordynator dyscyplin NCN
 2. „NCN pod lupą" prof. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkini Rady NCN
 3. panel dyskusyjny "Granty NCN – wniosek, ocena, realizacja – czy warto?
  • prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, dyrektor Narodowego Centrum Nauki
  • prof. dr hab. Robert Hasterok, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki
  • dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ, prorektor ds. nauki i ewaluacji Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
  • dr hab. inż. Aleksandra Dunisławska, prof. PBŚ, członkini Rady Młodych Naukowców
  • prof. dr hab. Jarosław Burczyk, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • moderatorka panelu: Anna Korzekwa-Józefowicz, pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji
 4. pytania od uczestników spotkania
 5. konkurs wiedzy o NCN, regulamin

Po zakończeniu spotkania możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z koordynatorami dyscyplin NCN odpowiadającymi za przeprowadzanie konkursów NCN oraz pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców zajmującymi się obsługą administracyjną projektów badawczych po stronie NCN.

wstęp wolny / Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. J.J Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7

9.00 – 14.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

 • informacje wprowadzające
 • wnioski
 • wynagrodzenia i stypendia w projektach
 • zmiany w projektach
 • raporty roczne
 • raporty końcowe
 • kontrola projektu w jednostce
 • Q&A

udział możliwy wyłącznie dla pracowników administracyjnych uczelni i jednostek będących współorganizatorami Dni NCN; w celu rejestracji prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę administracyjną projektów badawczych w miejscu swojego zatrudnienia.

/ Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. J.J Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7

16 maja 2024 r.

09.00 – 13.00

Warsztaty dla naukowców z oceny wniosków – posiedzenie zespołu ekspertów NCN

Spotkanie będzie symulacją posiedzenia zespołu ekspertów oceniającego wnioski złożone w konkursie krajowym Narodowego Centrum Nauki. Warsztaty są przeznaczone dla naukowców, w tym doktorantów, którzy planują złożenie wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

 1. Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS)
 2. Nauki ścisłe i techniczne (ST)
 3. Nauki o życiu (NZ)

wstęp po rejestracji (zakończono przyjmowanie zgłoszeń w dniu 17 kwietnia) / Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. J.J Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7

09.00 – 14.30

Warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych

  • informacje wprowadzające
  • wnioski
  • wynagrodzenia i stypendia w projektach
  • zmiany w projektach
  • raporty roczne
  • raporty końcowe
  • kontrola projektu w jednostce
  • Q&A

  udział możliwy wyłącznie dla pracowników administracyjnych uczelni i jednostek będących współorganizatorami Dni NCN; w celu rejestracji prosimy o kontakt z działem odpowiadającym za obsługę administracyjną projektów badawczych w miejscu swojego zatrudnienia.

  / Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. J.J Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7

  13.30 – 16.00

  Warsztaty dotyczące Planów Zarządzania Danymi (Data Management Plans, DMP)

  • wprowadzenie, informacje ogólne o Planach Zarządzania Danymi (Data Management Plans, DMP)
  • wstęp do pracy praktycznej – krótkie omówienie celów i planu pracy na warsztatach
  • praca w zespołach: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce (2 zespoły), nauki ścisłe i techniczne ST (2 zespoły), nauki o życiu (2 zespoły)
  • prezentacje grupowe
  • podsumowanie

  wstęp po rejestracji (zakończono przyjmowanie zgłoszeń w dniu 24 kwietnia)  / Auditorium Novum, Politechnika Bydgoska im. J.J Śniadeckich, ul. Kaliskiego 7


  Patronat medialny