Na podstawie art. 18 pkt. 5 i art. 26 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs ETIUDA 5 na stypendia doktorskie.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski w konkursie ETIUDA 5 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

ETIUDA 5 – dokumentacja konkursowa:


Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich tekst regulaminu


Uchwała Rady NCN nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków konkursu ETIUDA 5 na stypendia doktorskie tekst uchwały


Uchwała Rady NCN nr 97/2016 z dnia 27 października 2016 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA tekst uchwały

  • Załącznik do uchwały – Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA

Panele Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.) – tekst załącznika

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania (załącznik do uchwały Rady NCN nr 39/2016 z dnia 11 maja 2016 r.) – tekst załącznika

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzitekst zaleceń