15 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 947) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 września 2018 r. w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

 • Wnioski w konkursie HARMONIA 10  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
 • Formularze wniosków są dostępne w systemie ZSUN/OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

HARMONIA 10 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu HARMONIA 10 – załącznik
 2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – załącznik
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
  • zasady oceny wniosków w konkursie HARMONIA 10 – załącznik
  • koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN – załącznik
 4. Panele NCN – tekst
 5. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 6. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst
 7. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki – tekst

HARMONIA 10 – najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej

 • Skrócony opis projektu badawczego –  wymagany jest jedynie w języku angielskim.
 • Streszczenie projektu badawczego – wymagane jest jedynie w języku angielskim.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej.