Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 11/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 2 na działanie naukowe.

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

MINIATURA 2 – dokumentacja konkursowa

 1. Załącznik 1 – Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na pojedyncze działanie naukowe
 2. Załącznik 2 – Koszty w konkursie MINIATURA 2 na pojedyncze działanie naukowe
 3. Załącznik 3 – Panele Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.)
 4. Załącznik 4 – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w konkursie MINIATURA 2
 5. Załącznik 5 – Zasady oceny wniosków w konkursie MINIATURA 2 na pojedyncze działanie naukowe
 6. Załącznik 6 – Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego w ramach konkursu MINIATURA 2
 7. Załącznik 7 – Zasady oceny raportów końcowych przez ekspertów z realizacji pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 2
 8. Załącznik 8 – Zasady oceny raportów końcowych przez Zespół Ekspertów z realizacji pojedynczego działania naukowego w konkursie MINIATURA 2
 9. Załącznik 9 – Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania (załącznik do uchwały Rady NCN nr 39/2016 z dnia 11 maja 2016 r.)
 10. Załącznik 10 – Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi