15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 30/2017 z dnia 9 marca 2017 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs PRELUDIUM 13 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 16 czerwca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

UWAGA: na podstawie uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 53/17 z dnia 22 maja 2017 r. termin składania wniosków został przedłużony do dnia 22 czerwca br.

  • Wnioski w konkursie PRELUDIUM 13  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

PRELUDIUM 13 – dokumentacja konkursowa

  1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 13 – tekst
  2. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
  3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
  4. Zasady oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
  5. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
  6. Panele NCN – tekst
  7. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
  8. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst