Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATINA 1 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

  • Wnioski w konkursie SONATINA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

SONATINA 1 – dokumentacja konkursowa:


Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich tekst regulaminu

  • Załącznik nr 1 do regulaminu – Zasady oceny wniosków w konkursie na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – „SONATINA”
  • Załącznik nr 4 do regulaminu – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

Uchwała Rady NCN nr 110/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 1 tekst uchwały

  • Załącznik nr 1 do uchwały – Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 1
  • Załącznik nr 2 do uchwały – Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 1
  • Załącznik nr 3 do uchwały – Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATINA 1

Panele Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.) – tekst załącznika

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania (załącznik do uchwały Rady NCN nr 39/2016 z dnia 11 maja 2016 r.) – tekst załącznika

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzitekst zaleceń