Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 116/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs SONATINA 2 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2018 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

 • Wnioski w konkursie SONATINA 2  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

SONATINA 2 – dokumentacja konkursowa

 1. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 2 – tekst
 2. Lista krajów, w których można planować staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 2 – tekst
 3. Wysokość kwot zryczałtowanych przyznawanych na wydatki związane z podróżami osoby odbywającej staż zagraniczny w ramach konkursu SONATINA 2 – tekst
 4. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego – tekst
 5. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN – tekst
 6. Zasady oceny wniosków w konkursie SONATINA (załącznik nr 1/I do Regulaminu)  – tekst
 7. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik nr 4 do Regulaminu)  – tekst
 8. Panele NCN – tekst
 9. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania – tekst
 10. Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzi – tekst