Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 60/2016 z dnia 7 lipca 2016 r., zmienionej uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r. oraz nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkurs UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 grudnia 2016 do 15 marca 2017 roku w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.
  • Wnioski w konkursie UWERTURA 1 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
  • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
  • Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie kandydatów na staż w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie udostępniania na życzenie kandydatów. Osoba do kontaktu: dr Marcin Liana.

UWERTURA 1 – dokumentacja konkursowa:


Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 60/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki nr 76/2016 z dnia 8 września 2016 r. oraz nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r., tekst jednolity stanowiący załącznik do uchwały nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.


Panele Narodowego Centrum Nauki (załącznik do uchwały Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.) – tekst załącznika

Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania (załącznik do uchwały Rady NCN nr 39/2016 z dnia 11 maja 2016 r.) – tekst załącznika

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań z udziałem ludzitekst zaleceń