Przyjazd do Polski 109 wybitnych naukowców, stworzenie nowych zespołów badawczych, realizacja projektów w polskich instytucjach, a dzięki sukcesom zdobycie kolejnych grantów na kontynuację przedsięwzięć. To tylko niektóre z rezultatów zakończonego programu MSCA POLONEZ.

Ta strona dotyczy zakończonego już programu POLONEZ. Szukasz informacji o trwającym programie POLONEZ BIS? Zajrzyj na stronę www.polonezbis.eu.

Współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki program POLONEZ dał doświadczonym i utalentowanym naukowcom możliwość przeprowadzki do Polski oraz zapewnił niezależność finansową w prowadzeniu badań podstawowych w wybranych przez nich instytucjach. W ramach 3 konkursów ogłoszonych w latach 2015 i 2016 zrekrutowano 109 stażystów z 28 krajów z całego świata, których na 12 lub 24 miesiące zatrudniło na pełnoetatowych stanowiskach badawczych 49 polskich instytucji.

Zgodnie z przyjętą przez NCN zasadą bottom-up, wyboru tematu badań dokonywali sami naukowcy. Dzięki hojnemu finansowaniu wielu z nich powołało nowe zespoły, zatrudniło współpracowników oraz miało możliwość zaprezentować wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach. Większość już po zakończeniu stażu otrzymała kolejne granty..

Oprócz realizacji projektów badawczych program POLONEZ zaoferował naukowcom także rozwój kompetencji miękkich, niezwiązanych bezpośrednio z pracą naukową, ale pomocnych w dalszej karierze. Przeprowadzony cykl szkoleń i warsztatów dotyczył m.in. pracy w zespole, komunikacji, zarządzania czy kwestii własności intelektualnej. W programie znalazły się też spotkania z przedstawicielami świata biznesu, które umożliwiły stażystom wyjście poza sferę akademicką i dały szansą nawiązania nowych kontaktów

O zrealizowanych projektach badawczych, perspektywie partnerów naukowych i instytucji przyjmujących, ale także o bardziej osobistych doświadczeniach stażystów można przeczytać w publikacji: „The POLONEZ experience – why it matters”.

Przed kamerą o udziale w programie POLONEZ opowiedziało kilkoro ze stażystów. Wywiady można obejrzeć w filmie: „Meet the Fellows”

Dzięki sukcesowi pierwszej edycji, program POLONEZ doczekał się kontynuacji. W ramach programu badawczo-szkoleniowego POLONEZ BIS, ponownie współfinansowanego w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, w latach 2022-23 do Polski przyjedzie kolejnych 120 utalentowanych naukowców.

POLONEZ w liczbach


Kontakt:

polonez@ncn.gov.plNiniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.