Wyniki QuantERA Call 2017

Konkurs QuantERA w obszarze technologii kwantowych

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie QuantERA Call 2017 z obszaru technologii kwantowych, realizowanym w ramach programu koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging
 6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Budżet konkursu: 36 mln euro

Konkurs będzie obejmował dwa etapy. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skróconym, tzw, pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017.

Koordynator konsorcjum opracowuje skróconą wersję wniosku (zgodnie z złączonym poniżej wzorem, tzw. QuantERA Pre-proposal Form) na podstawie części otrzymanych od poszczególnych partnerów. Następnie, wniosek jest składany drogą elektroniczną poprzez system ESS.

Kryteria oceny projektów:

 1. Excellence,
 2. Impact,
 3. Quality and efficiency of the implementation.

Termin składania pełnej wersji wniosku (tzw. full-proposals): 11 lipca 2017r, godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Jednym z celów QuantERY jest zapewnienie szerszego uczestnictwa tzw. widening countries, tj. Bułgarii, Czech, Węgier, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zachęcamy międzynarodowe konsorcja przystępujące do konkursu do włączania do zespołów badawczych partnerów z tych krajów.

Wyszukiwarka partnerów

Na portalu Ideal-ist uruchomiono możliwość poszukiwania partnerów do wspólnych projektów w programie QuantERA. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy się zarejestrować, a następnie wybrać QuantERA Co-funded Call 2017 for Transnational Research Proposals w polu Call Identifier.

Potencjalni wnioskodawcy zachęcani są także do śledzenia grupy QuantERA na LinkedIn.

Dokumentacja konkursowa:

Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z krajowymi wymogami formalnymi, zawierającymi informacje o kosztach kwalifikowalnych oraz procedurze składania wniosku. Informacji o krajowych wymogach formalnych udzielają przedstawiciele agencji finansujących badania naukowe uczestniczących w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.quantera.eu


Kontakt:

Agence Nationale de la Recherche, Francja

 • Mathieu Girerd, e-mail: mathieu.girerd@agencerecherche.fr, tel. +33 1 7354 8213

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 • Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 • Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 • Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie.
 • Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 93/2016 – 13 października 2016 r. (1 EUR= 4,3065 PLN).

 • Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

Koordynator programu QuantERA - Narodowe Centrum Nauki, Polska