Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych


W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Gdańsku odbędą się warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży podoktorskich i stypendiów doktorskich finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkania będą miały formę jednodniowych warsztatów i odbędą się w dwóch terminach:

  • 9 maja 2018 r., w godz. 10.00-15:30
  • 10 maja 2018 r., w godz. 08.00-13:30

Celem szkolenia jest:

  • omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem wniosków od strony formalnej,
  • przedstawienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
  • prezentacja procesu kontroli realizacji projektu w jednostce.

Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

Ze względów organizacyjnych, liczba uczestników jest ograniczona. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla pracowników jednostek, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach organizowanych przez NCN.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 kwietnia br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 20 kwietnia br.) wraz ze wskazaniem terminu szkolenia, na który zostali Państwo zapisani oraz informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem dni.ncn@ncn.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy

Nazwisko *

Imię *

Pełna nazwa jednostki *

Stanowisko

Adres e-mail *

Numer telefonu

Czy uczestniczył/a już Pan/Pani w warsztatach dla pracowników administracji jednostek naukowych organizowanych przez NCN?

Preferowany termin warsztatów

Proszę przepisać frazę "NCN" (pytanie kontrolne) *

*

Pola oznaczone * są wymagane

Polityka cookies

Partnerzy