National Science Foundation (NSF) to amerykańska agencja federalna utworzona w 1950 r. Jej celem jest finansowanie badań podstawowych z zakresu nauk o życiu (z wyjątkiem nauk medycznych) oraz nauk ścisłych i technicznych. Roczny budżet NSF wynosi ok. 7,5 miliardów dolarów, co stanowi 24% środków federalnych przeznaczanych na badania podstawowe realizowane przez amerykańskie college’e i uniwersytety.

PIRE (zamknięty)

Partnerships for International Research and Education (PIRE) to program wspierający projekty międzynarodowe we wszystkich dziedzinach nauki finansowanych przez NSF. Głównym celem programu jest wspieranie wysokiej jakości projektów badawczych, które nie mogą być realizowane bez współpracy międzynarodowej. W 2016 NCN podpisało list intencyjny i zostało oficjalnym partnerem programu PIRE.

Dokumentacja konkursowa:

  1. Ogłoszenie konkursu PIRE na stronie NSF
  2. Szczegóły konkursu PIRE na stronie NSF
  3. Panele NCN i dyscypliny NSF
  4. Warunki konkursów międzynarodowych UNISONO
  5. Koszty i zakres danych we wniosku UNISONO

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące badań podstawowych, których zakres tematyczny wpisuje się w panele NCN oraz w dziedziny finansowane w NSF tj.: Biological Sciences, Computer Sciences, ICT and Engineering, Education and Human Resources, Environmental Research and Education, Geosciences, Mathematical and Physical Sciences, Social, Behavioural and Economic Sciences.

Liderem projektu składanego w konkursie musi być naukowiec pracujący w USA, który może zaprosić do współpracy naukowców pracujących w krajach biorących udział w programie PIRE.

Naukowców pracujących w polskich jednostkach obowiązują zasady określone uchwałą Rady NCN nr. 56/2016 w sprawie warunków konkursu UNISONO wraz z załącznikami. Projekt finansowany przez NCN może trwać 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.

Partnerów z innych krajów obowiązują zasady określone przez właściwe instytucje wymienione w ogłoszeniu NSF.

Budżet polskiej części projektu musi być skalkulowany zgodnie z regulacjami NCN. W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 2-5.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • do 14 września 2016: termin składania wniosków wstępnych, tzw. preliminary proposal.
  • do 25 kwietnia 2017: termin składania wniosków pełnych tzw. full proposal (tylko wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu).

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu i przesłania go do NCN oraz założenia wniosku w systemie OSF do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursie PIRE prosimy o kontakt z NCN.

Rada NCN przeznaczyła na konkurs 2 mln PLN

Kontakt:

dr Marcin Liana, tel. +48 12 341 9161


Kontakt

dr Marcin Liana, tel. 12 341 9161