ASPERA to europejska sieć instytucji koordynująca i finansująca badania z dziedziny astrofizyki cząstek. Astrofizyka cząstek to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina nauki sytuująca się na pograniczu fizyki i astronomii. Przedmiotem jej badań są zjawiska wysokoenergetyczne w kosmosie i w laboratoriach, w tym detekcja fal grawitacyjnych, a szczególności ciemna materia i ciemna energia.

Cele programu ASPERA:

  • ugruntowanie wspólnych inicjatyw europejskich jako preferowanego sposobu finansowania dużych projektów oraz programów badawczych,
  • stworzenie trwałych procedur wspólnej koordynacji i oceny działań w zakresie astrofizyki cząstek,
  • rozszerzenie sieci współpracy na wszystkie kraje europejskie zaangażowane w badania w dziedzinie astrofizyki,
  • aktualizacja „mapy drogowej” astrofizyki cząstek,
  • wzmocnienie współpracy naukowców z dziedziny astrofizyki cząstek z badaczami reprezentującymi nauki o środowisku.

Głównym osiągnięciem edycji programu ASPERA był rozwój ogólnoeuropejskiej strategii w zakresie astrofizyki cząstek oraz przygotowanie tzw. mapy drogowej tej dyscypliny. Działalność sieci została zakończona w 2012 r.

Sieć ASPERA ogłosiła trzy konkursy na międzynarodowe projekty badawcze. Przystępując do konsorcjum w 2011 r., NCN włączyło się w organizację trzeciego konkursu pt. Targeted R&D and design studies in view of realisation of future Astroparticle Physics research infrastructures.

Konkurs

Future neutrino detectors and third generation interferometers the Einstein Telescope (zamknięty)

Tematyka konkursu: Future neutrino detectors and third generation interferometers the Einstein Telescope (zamknięty)

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w konkursie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Rosja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 300 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków: 3 września 2013 r.

Wyniki konkursu: maj 2013

Dokumentacja konkursowa:

Eligibility criteria (Polish only).

Call text

Szczegółowe informacje

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina

Kierownik polskiej części projektu: prof. Tomasz Bulik (Uniwersytet Warszawski) koordynujący prace polskiego konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Matematyczny PAN, Centrum Astronomiczne im.

Partnerzy: J. v.d. Brand (National Insitute for Subatomic Physics, Holandia), H. Lueck (Leibniz Universität Hannover, Albert Einstein Institute, Niemcy), V. Rudenko (Moscow State University, Institute of Nuclear Research Russian Academy of Science, Rosja), V.V. Kuzminow (Russian Academy of Science, Rosja), A. Freise (Birmingham University, Wielka Brytania), I. Martin (University of Glasgow, Wielka Brytania), B.S. Sathyaprakash (Cardiff University, Wielka Brytania), S. Reid (University of the West Scotland, Wielka Brytania),  M. Punturo (European Gravitational Observatory, Włochy), F. Ricci (University di Roma La Sapienza, Włochy), F. Barone (INFN Napoli, Włochy), C. Bradaschia (INFN Pisa, Włochy), R. Flaminio (CNRS, Francja),  T. Regimbau (Observatoire de la Côte d'Azur, Francja), I. Racz, G. Papp (Hungarian Academy of Sciences, Węgry)

Kontakt:

Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl, tel. 519 404 997