Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Obszary te odpowiadają następującym dyscyplinom naukowym według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:

 DFG review boards/Fachkollegien:

 101-113. Wnioski w obszarach 317-02 można złożyć pod warunkiem, że skupiają się na naukach humanistycznych i społecznych.

 Panele NCN:

 HS1- HS6.

Polsko–niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych:

Nabór wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu, nauk ścisłych oraz technicznych zostanie otwarty w NCN w ramach konkursu OPUS 20, w którym NCN pełnić będzie rolę agencji wiodącej. Oznacza to, że NCN przeprowadzi ocenę merytoryczną wniosków na polsko-niemieckie projekty badawcze w ramach konkursu OPUS 20, wraz z innymi wnioskami złożonymi w tym konkursie.

Wnioski będzie można składać w następujących dyscyplinach naukowych według klasyfikacji przyjętych w obu agencjach:

 DFG review boards 201-207, 307-318, 321-327, 401-410

(Wnioski w obszarach 317-02 skupiające się na naukach humanistycznych i społecznych będą przyjmowane do konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4).

Panele NCN: ST1 – ST10 oraz NZ1-NZ9.


BEETHOVEN CLASSIC 4:

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2020 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2020 r.

Wyniki konkursu: październik 2021 r.

Zobacz ogłoszenie

 

Konkurs NCN OPUS 20 + LAP

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2020 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2020 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych: w terminie do 11 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, w zależności od terminu zatwierdzenia oceny przez instytucje partnerskie.

Zobacz ogłoszenie

Ogłoszenie Weave-UNISONO


Kontakt w DFG:

 

BEETHOVEN CLASSIC 4:

  • Nauki humanistyczne:

Dr. Janne Lenhart

email: Janne.Lenhart@dfg.de

tel.: +49 228 885-2460

  • Nauki społeczne:

Dr. Tanja Kollei,

e-mail: tanja.kollei@dfg.de

tel.: +49 228 885-2321

 

Konkurs NCN OPUS LAP

  • Nauki o życiu:

Dr. Katharina Hartmann,

Tel.: +49 228 885-2342,

e-mail: k.hartmann@dfg.de

  • Nauki ścisłe i techniczne:

Dr. Ilka Paulus,

Tel.: +49 228 885-2021,

e-mail: ilka.paulus@dfg.de

  • Kontakt ds. ogólnych (współpraca z Polską):

Dr. Annina Lottermann, International Affairs,

tel.: +49 228 885-2802,

e-mail: annina.lottermann@dfg.de


Kontakt w NCN:

 

NCN OPUS LAP

Dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

tel.: +48 12 341 9155

e-mail: ewelina.szymanska-skolimowska@ncn.gov.pl

 

Kontakt ds. ogólnych:

Mrs. Magdalena Dobrzańska-Bzowska

tel.: +48 12 341 9094

e-mail: magdalena.dobrzanska-bzowska@ncn.gov.pl