Kod CSS i JS

 

 

 

 

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności – Biodiversa+

Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth

Biodiversa+ stanowi europejską platformę skupiającą krajowe oraz regionalne programy badań i innowacji na rzecz ochrony i wzmacniania bioróżnorodności na Ziemi. Partnerstwo zostało oficjalnie uruchomione 1 października 2021 r. i jest inicjatywą współfinansowaną ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego Horyzont Europa.

Biodiversa+ skupia obecnie 81 agencji finansujących oraz podmiotów odpowiedzialnych za politykę ochrony środowiska z 40 krajów europejskich i stowarzyszonych.

Konkurs

BiodivNBS: Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change (w trakcie oceny)

BiodivMon: Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society (zamknięty)

BiodivProtect: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea (zamknięty)


Kontakt:

  • dr Mateusz Sobczyk, e-mail: mateusz.sobczyk@ncn.gov.pl,
  • Anna Kotarba, e-mail: anna.kotarba@ncn.gov.pl,

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umów nr 642420 oraz nr 776617.