ForestValue2 (HORIZON EUROPE Coordination and Support Action) to inicjatywa, której misją jest wspieranie badań dotyczących sektora gospodarki leśnej. Program ma cztery główne cele: identyfikacja wspólnych priorytetów w zakresie badań i innowacji, organizacja konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, realizacja wspólnych dodatkowych działań na rzecz wsparcia gospodarki leśnej oraz rozwiązywania problemów globalnych w tym zakresie.

Program jest realizowany w latach 2023 - 2027 i uczestniczy w nim 14 partnerów z 11 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii.

Więcej o programie: https://forestvalue.org/about-foresvalue/

Konkursy:

ForestValue2 Call 2023 (zamknięty)

Wyniki ForestValue2 Call 2023

Kontakt:

dr Lidia Trocha, e-mail: lidia.trocha@ncn.gov.pl;

Alicja Dyląg, e-mail: alicja.dylag@ncn.gov.pl, tel. 532 086 424