Konkurs  MOZART to nowy wspólny konkurs NCN i FWF, w ramach którego przyjmowane są wnioski o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych.

W konkursie MOZART agencja FWF pełni rolę agencji wiodącej, co oznacza, że ocena merytoryczna wniosków o finansowanie polsko-austriackich projektów badawczych zostanie przeprowadzona przez FWF zgodnie z zasadami stosowanymi w programie FWF Stand Alone Projects.

Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2019 r.

Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r.

Wyniki konkursu będą ogłaszane na bieżąco, począwszy od marca 2020 r.

Ogłoszenie Weave-UNISONO

Zobacz treść ogłoszenia

Wyniki konkursu


Kontakt NCN:

dr inż. Anna Fiust, tel. 12 341 9152 (nauki o życiu)

dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, tel. 12 341 9155 (nauki ścisłe i techniczne)

Kontakt FWF:

Dr. Christoph Bärenreuter, tel : +43 (0)1 / 505 67 40 – 8702