Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówMOZARTKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Przedstawiciele Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w NCN

czwartek, 18 lipca 2013

18 lipca Narodowe Centrum Nauki gościło przedstawicieli Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Podczas spotkania dyrektor Centrum prof. Andrzej Jajszczyk, doradca ds. nauki i technologii Dr Ye Xiangdong oraz pani Shao Yinghong rozmawiali na temat polskiego i chińskiego systemu finansowania nauki, a także konkursów ogłaszanych przez NCN. W czasie wizyty w Krakowie goście mieli również okazję zwiedzić Zakład Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik zakładu prof.


Lipcowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 16 lipca 2013

W dniach 10-11 lipca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki, podczas którego dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, ogłoszonych w dniu 15 marca 2013 r. oraz ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych dla ww. konkursów. Rada zwiększyła wysokość środków na projekty zgłaszane w tych konkursach o 100 mln zł do łącznej kwoty 340 mln zł, w tym:  


Statystyki konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 dostępne

środa, 3 lipca 2013

W dziale Statystyki opublikowano szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2, do których nabór wniosków zamknięto 15 grudnia 2012 r.


Wyniki konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2012 r.

wtorek, 2 lipca 2013

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 roku:

  • MAESTRO 4 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • ETIUDA 1 na stypendia doktorskie;
  • FUGA 2 na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.


Udział Dyrektora NCN w konferencji „Finansowanie szkolnictwa wyższego ...”

wtorek, 2 lipca 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w międzynarodowej konferencji „Finansowanie szkolnictwa wyższego – w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań na podstawie doświadczeń w Ameryce, Europie i Azji”, która odbyła się w Warszawie w dniach 28-29 czerwca br.  W czasie ceremonii otwarcia referaty wygłosili m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marek Ratajczak , Wiceminister Finansów dr Maciej Grabowski oraz Dyrektor Generalny ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży przy Komisji Europejskiej  Jan Truszczyński. W pierwszym dniu konferencji prof.


Formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów finansowanych przez NCN

poniedziałek, 1 lipca 2013

Informujemy, że w systemie OSF udostępnione zostały formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów finansowanych przez NCN. Uprzejmie prosimy o złożenie ww. raportów do dnia 30 września 2013 r. Wypełniony formularz należy wydrukować z systemu i przesłać do NCN w jednej (raporty roczne) lub dwóch (raporty końcowe) kopiach. Prosimy, aby nie nadsyłać raportów przygotowanych na dotychczas dostępnych drukach.


Udział dyrektora NCN w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki – KWUMI 2013

poniedziałek, 24 czerwca 2013

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki – KWUMI 2013, odbywającej się 21 czerwca br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czasie spotkania odbyła się dyskusja na temat finansowania badań podstawowych z zakresu matematyki i informatyki poprzedzona prezentacją dyrektora NCN pt. „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych”.


Przedstawiciele DFG w Krakowie

środa, 19 czerwca 2013

Pod koniec maja Narodowe Centrum Nauki odwiedzili przedstawiciele Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – niemieckiej organizacji finansującej badania podstawowe. Uczestnicy spotkania – dr Guido Lammers i dr Christian Schaich oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki rozmawiali na temat przyszłych wspólnych inicjatyw, które miałyby promować polsko-niemieckie projekty badawcze.


Czerwcowe posiedzenie Rady

środa, 19 czerwca 2013

W dniach 12-13 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część posiedzenia poświęcona została przedstawionej przez prof. dr hab. A. Jajszczyka, Dyrektora NCN, informacji kwartalnej dotyczącej działalności NCN w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r.


Ogłoszenie konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

piątek, 14 czerwca 2013

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy:


Strony