Udostępnienie w systemie OSF formularza wniosku dla konkursu na finansowanie staży podoktorskich


czwartek, 16 lutego 2012

Informujemy, że w systemie OSF został udostępniony formularz wniosku dla konkursu na finansowanie staży podoktorskich Narodowego Centrum Nauki. Przypominamy, że termin składania wniosków w tym konkursie mija 15 marca 2012 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz informacje na temat sposobu składania wniosków dostępne są w ogłoszeniu o konkursie.