Zestawienia rankingowe grantobiorców Narodowego Centrum Nauki dostępne


czwartek, 3 stycznia 2013

W dziale Statystyki opublikowano szczegółowe zestawienia rankingowe podmiotów, którym Narodowe Centrum Nauki w latach 2011-2012 przyznało finansowanie na realizację projektów badawczych oraz staży podoktorskich.

Rankingi obejmują zwycięzców piętnastu konkursów ogłoszonych w pięciu naborach:

  • rozstrzygniętych w 2011 r. – HARMONIA 1, OPUS 1, SONATA 1, PRELUDIUM 1;
  • rozstrzygniętych w 2012 r. – HARMONIA 2, MAESTRO 1 i 2, OPUS 2 i 3, PRELUDIUM 2 i 3, SONATA 2 i 3, SONATA BIS 1 oraz konkursu STAŻE PODOKTORSKIE NCN 1 (obecnie FUGA 1).

Przejdź do sekcji Zestawienia rankingowe grantobiorców Narodowego Centrum Nauki