Aktualności


Konkurs POLS - dodatkowa lista rankingowa

Tuesday, 23 March 2021

W wyniku rezygnacji trzech wnioskodawców z finansowania projektów w ramach konkursu POLS Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło procedurę finansowania projektów z listy rezerwowej. Cztery projekty z listy rezerwowej otrzymały decyzje o przyznaniu środków finansowych. »


Webinarium dla wnioskodawców w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej

Friday, 19 March 2021

Sekretariat konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 zaprasza na webinarium informacyjne, który odbędzie się już w najbliższy czwartek 25 marca 2021 r. o godz. 11:00. Tematem spotkania będzie przekazanie ogólnych informacji nt. konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021 oraz przestawienie systemu, w którym składane są wnioski. Po prezentacji odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi.

»


Webinarium dla polskich wnioskodawców w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych

Thursday, 18 March 2021

Już w najbliższą środę 24 marca 2021 r. o godz. 14:00 zapraszamy na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi pn. QuantERA Co-funded Call 2021 in Quantum Information and Communication Sciences and Technologies.

Podczas wydarzenia omówiona zostanie tematyka konkursu oraz zasady składania wniosków do Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dodatkowo swoją prezentację wygłosi prof. Łukasz Rudnicki – Koordynator projektu ApresSF, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu QuantERA Call 2019. »


Webinarium dla polskich wnioskodawców w konkursie CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age

Tuesday, 16 March 2021

Już w najbliższy poniedziałek 22 marca 2021 r. o godz. 14:30 zapraszamy na dwugodzinne webinarium poświęcone konkursowi CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age. Podczas wydarzenia zostanie przybliżona i wyjaśniona tematyka konkursu oraz omówione zostaną szczegółowo zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu. »


Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 3 Call 2021

Monday, 15 March 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA ogłasza konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. »


430 mln zł na badania podstawowe w konkursach PRELUDIUM 20 i OPUS 21

Monday, 15 March 2021

Ogłaszamy dwudziestą edycję konkursu PRELUDIUM na projekty badawcze dla osób nieposiadających stopnia naukowego doktora i dwudziestą pierwszą edycję konkursu OPUS na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Łączny budżet obydwu flagowych konkursów NCN wynosi aż 430 mln zł. »


Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021

Friday, 12 March 2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science.
»


Pages