pon., 03/03/2014 - 13:21

W dniach 9-10 kwietnia br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym.

plakat Dni NCN 2014

Podczas Dni Narodowego Centrum Nauki zaplanowano spotkania dla doświadczonych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, w czasie których zostanie zaprezentowana oferta konkursowa Centrum. Spotkania będą okazją m.in. do wyjaśnienia wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez Centrum. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Celem spotkania będzie przybliżenie pracownikom administracyjnym jednostek naukowych zasad regulujących formalną obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. Podczas warsztatów zostaną poruszone takie praktyczne zagadnienia, jak przygotowanie wniosków od strony formalnej oraz finansowe rozliczanie realizowanych projektów. Przedstawione zostaną problemy prawne, finansowe i administracyjne związane z obsługą projektów badawczych. Podczas Dni NCN zostaną zaprezentowane przykładowe projekty, które otrzymały finansowanie w poszczególnych konkursach Centrum. Kierownicy projektów przedstawią główne zadania i cele badawcze, opowiedzą o kolejnych etapach pracy naukowej. Rada Młodych Naukowców poprowadzi seminarium Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce.

Szczegółowe informacje na temat Dni Narodowego Centrum Nauki i wstępny program dostępne są tutaj.