BEETHOVEN – nowy konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze otwarty


piątek, 12 września 2014

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

BEETHOVEN – ogłoszenie konkursowe

Kontakt

dr Anna Marszałek, tel. 12 341 9170

Malwina Jabczuga-Gębalska, tel. 12 341 9017