śr., 04/11/2015 - 14:50

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną instrukcją przygotowania wniosku w konkursie POLONEZ 1: Guidelines for applicants.

Sekcja V dokumentu została poszerzona oraz uzupełniona o szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosku w systemie OSF.

Ponadto przygotowaliśmy dla wnioskodawców dokument POLONEZ 1: Host institution data zawierający spis informacji, jakie należy uzyskać od jednostki przyjmującej na staż w celu prawidłowego wypełnienia wniosku w systemie OSF (m.in. informacje dotyczące statusu jednostki oraz dane partnerów badawczych). Zachęcamy również do skorzystania z bazy formularzy danych jednostek.


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.