Formularze danych jednostek – baza linków


Zbiór linków do formularzy danych jednostek, zawierających wszystkie informacje dotyczące statusu jednostki zatrudniającej kierownika projektu badawczego, które osoba wypełniająca wniosek o finansowanie kierowany do Narodowego Centrum Nauki musi wprowadzić do systemu OSF dla każdego wniosku z osobna. Baza linków ma charakter informacyjny. Narodowe Centrum Nauki nie odpowiada za aktualność podlinkowanych formularzy.


Informacja dla wypełniających wnioski: jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki w celu otrzymania niezbędnych danych.

Informacja dla działów administracyjnych oraz finansowych jednostek: w razie konieczności edycji poniższych danych lub dodania odnośnika do formularza jednostki, której nie ma w poniższym spisie, uprzejmie prosimy o kontakt z p. Barbarą Kanią-Dec, tel. 12 341 90 32.


Dane jednostek

 1. Akademia Finansów i Biznesu Vistula:
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 4. Akademia Ignatianum w Krakowie
 5. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 6. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 7. Akademia Morska w Szczecinie
 8. Akademia Pomorska w Słupsku
 9. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 10. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 11. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 12. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 13. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL
 14. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO
 15. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
 16. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
 17. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
 18. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
 19. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 20. Gdański Uniwersytet Medyczny
 21. Główny Instytut Górnictwa
 22. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
 23. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 24. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 25. Instytut Badawczy Leśnictwa
 26. Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 27. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN
 28. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 29. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
 30. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk
 31. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 32. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 33. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
 34. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 35. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
 36. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 37. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 38. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
 39. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 40. Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
 41. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 42. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk
 43. Instytut Hematologii i Transfuzjologii
 44. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
 45. Instytut Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 46. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
 47. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 48. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
 49. Instytut Łączności
 50. Instytut Maszyn Matematycznych
 51. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
 52. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 53. Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 54. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 55. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
 56. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk
 57. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 58. Instytut Nawozów Sztucznych
 59. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 60. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
 61. Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk
 62. Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 63. Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
 64. Instytut Przemysłu Organicznego
 65. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 66. Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 67. Instytut Spawalnictwa
 68. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 69. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
 70. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
 71. Instytut Technologii Drewna
 72. Instytut Włókiennictwa
 73. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego
 74. Instytut Żywności i Żywienia
 75. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
 76. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 77. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 78. Państwowa Szkoła Wyższa im. P.Jana Pawła II, Biała Podlaska
 79. Politechnika Białostocka
 80. Politechnika Częstochowska
 81. Politechnika Gdańska
 82. Politechnika Koszalińska
 83. Politechnika Krakowska
 84. Politechnika Lubelska
 85. Politechnika Łódzka
 86. Politechnika Poznańska
 87. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 88. Politechnika Warszawska
 89. Politechnika Wrocławska
 90. Polskie Towarzystwo Heraldyczne
 91. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 92. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 93. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 94. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 95. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 96. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 97. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 98. Uniwersytet Gdański
 99. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 100. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 101. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 102. Uniwersytet Łódzki
 103. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 104. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 105. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 106. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 107. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 108. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 109. Uniwersytet Morski w Gdyni
 110. Uniwersytet Opolski
 111. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 112. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 113. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 114. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 115. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 116. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 117. Uniwersytet Rzeszowski
 118. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 119. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 120. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 121. Uniwersytet Wrocławski
 122. Uniwersytet Zielonogórski
 123. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 124. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 125. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 126. Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. Janusza Groszkowskiego
 127. Wydawnictwo DiG
 128. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 129. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 130. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie