pt., 13/01/2017 - 15:15

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią QuantERA zapraszają do konkursu na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru technologii kwantowych – QuantERA Call 2017. Program QuantERA skupia 32 organizacje z 26 państw europejskich i jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres konkursu obejmuje następujące obszary:

  1. Quantum communication
  2. Quantum simulation
  3. Quantum computation
  4. Quantum information sciences
  5. Quantum metrology sensing and imaging
  6. Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek skróconym, tzw, pre-proposal, na drugim – wniosek pełny, tzw. full proposal. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA 2017.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Dokumentacja konkursowa znajduje się tutaj.

Termin składania skróconych wersji wniosków (tzw. pre-proposals) upływa 15 marca 2017r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej programu: www.quantera.eu.

Kontakt: