śr., 15/11/2017 - 14:44

Narodowe Centrum Nauki już po raz trzynasty rozstrzygnęło swoje flagowe konkursy OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy otrzymają niemal 430 mln zł na badania podstawowe.

OPUS i PRELUDIUM to najstarsze propozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki, które od lat cieszą się największym zainteresowaniem wśród naukowców. W ich trzynastej edycji polskim naukowcom przyznano aż 428 194 450 zł. W obu konkursach złożono łącznie 3011 wniosków, z czego do finansowania skierowano 803 projekty. Współczynnik sukcesu wyniósł ok. 27%.

W konkursie OPUS 13 nie było ograniczeń ze względu na staż badawczy czy posiadany stopień naukowy. W związku z tym spłynęło w nim aż 1831 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 479 projektów, których autorzy otrzymają łącznie prawie 390 mln zł.

Na uwagę zasługuje m.in. projekt prof. Tadeusza Niedźwiedzia z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który otrzyma ponad 419 tys. zł na  badania dotyczące jednego z kluczowych problemów obszarów zurbanizowanych, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Celem projektu jest określenie znaczenia inwersji temperatury powietrza w kształtowaniu koncentracji zanieczyszczeń w regionie Górnego Śląska oraz ich zależności od warunków pogodowych. Projekt dostarczy informacji na temat zmian struktury dolnej troposfery w zależności od pogody w jednym z najbardziej zurbanizowanych i zanieczyszczonych regionów Polski. Badania pozwolą również ocenić czy występowanie zanieczyszczeń jest związane z czynnikami lokalnymi czy ponadregionalnymi, a ich wyniki mogą być pomocne w planowaniu przestrzennym oraz w badaniach klimatu miejskiego.

PRELUDIUM 13 adresowane było do osób stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1180 wniosków, z których finansowanie w wysokości niemal 40 mln zł otrzymają 324.

Jedną z osób, które dzięki finansowaniu w konkursie PRELUDIUM 13 zrealizuje swój pomysł badawczy jest mgr Katarzyna Kała z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zamierza zweryfikować słuszność powszechnego przekonania o niskiej wartości leczniczej i dietetycznej grzybów jadalnych. Poprzez zbadanie procesów uwalniania i wchłaniania do organizmu człowieka biopierwiastków i aktywnych biologicznie związków organicznych z owocników oraz biomasy wybranych jadalnych grzybów leczniczych, badaczka oceni ich prozdrowotny potencjał oraz wyjaśni mechanizmy związane z przenikaniem wybranych substancji z grzybni do organizmu człowieka. Na badania przeznaczono 119 tys. zł.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 13 i PRELUDIUM 13

 

Infografika przedstawia statystyki konkursu OPUS 13: 1831 złożonych wniosków, 479 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, współczynnik sukcesu 26%, 388 mln zł przyznanego finansowania.
Infografika przedstawia statystyki konkursu PRELUDIUM 13: 1180 złożonych wniosków, 324 wniosków zakwalifikowanych do finansowania, współczynnik sukcesu 27%, 40 mln zł przyznanego finansowania.