wt., 18/12/2018 - 14:32

17 grudnia miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady NCN w kadencji 2018-2020, podczas którego Rada w drodze głosowania wybrała nową przewodniczącą – prof. Małgorzatę Kossowską.

Prof. Kossowska zasiada w Radzie NCN od 2012 r. W trakcie prac Rady poprzedniej kadencji przewodniczyła Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. Jest kierowniczką Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej bada procesy, poznawcze i motywacyjne, leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych, w tym radykalnych przekonań ideologicznych, uprzedzeń i konfliktów społecznych. Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów. Laureatka licznych nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody Rektora UJ i nagrody im. Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą publikację psychologiczną. Stypendystka programu „Zostańcie z nami” organizowanego przez tygodnik „Polityka" (2001).

Nowa przewodnicząca powołała komisje Rady. Pracom Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) będzie przewodniczyć prof. dr hab. Krystyna Bartol, Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych – prof. dr hab. Grzegorz Karch, zaś Komisji Nauk o Życiu (K-3) – prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak.