wt., 06/02/2018 - 12:31

Sieć JPI Urban Europe wspierająca naukowców realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty badawcze odpowiadające na wyzwania współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych, wraz z chińską agencją NSFC zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach informacyjnych poświęconych nowemu konkursowi Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas.

Spotkania w formie webinarium odbędą się w dniach:

Webinaria będą też okazją dla potencjalnych wnioskodawców do zaprezentowania wstępnych pomysłów oraz pozyskania partnerów z Europy i Chin.

Więcej informacji na temat konkursu