pon., 16/04/2018 - 16:37

Już za niespełna miesiąc, 9 i 10 maja, zapraszamy na szóstą edycję Dni Narodowego Centrum Nauki. Gospodarzami wydarzenia będą tym razem Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny. Oprócz warsztatów dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych, zaplanowaliśmy również spotkania dla osób zainteresowanych ubieganiem się o środki w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz o granty ERC.

Dni NCN otworzą dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Porozmawiamy na temat strategicznych założeń i celów systemu grantowego w Polsce w kontekście działalności Centrum. Przyjrzymy się wyzwaniom stojącym przed NCN, a zaproszeni laureaci naszych konkursów zaprezentują efekty swoich projektów i pokażą, dlaczego warto starać się o nasze granty.

W części roboczej wydarzenia zaplanowaliśmy cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty dla wnioskodawców dotyczące procesu ubiegania się o finansowanie projektów badawczych oraz warsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych. Spotkania dla wnioskodawców będą miały formę dwudniowych warsztatów. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które nie kierują i nie kierowały dotąd projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW lub NCN, a także w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym. Szkolenia dla pracowników administracyjnych to warsztaty prowadzone przez pracowników NCN bezpośrednio zaangażowanych w proces obsługi projektów badawczych, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z przygotowaniem wniosków oraz realizacją projektu od strony formalnej.

Zapraszamy także na spotkanie, na którym we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE będziemy mówić o tym, jakie możliwości grantowe oferuje Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Podpowiemy również, co zrobić, aby dostać prestiżowy grant ERC i gdzie szukać wsparcia. W programie Dni NCN nie zabraknie również informacji na temat tego, kiedy ruszą pierwsze konkursy i jakie obszary badawcze będą wspierane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG w obszarze „Badania”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Do 2024 r. NCN przekaże naukowcom z tego źródła blisko 110 mln euro.

Na wszystkie wydarzenia w ramach Dni NCN zapraszamy do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12. Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na naszej stronie. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Pozostałe spotkania mają charakter otwarty.