śr., 21/11/2018 - 14:50

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią QuantERA zapraszają do udziału w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych – QuantERA Call 2019. Program QuantERA skupia 32 organizacje z 26 państw europejskich i jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres konkursu obejmuje następujące obszary:

  • Quantum communication
  • Quantum simulation
  • Quantum computation
  • Quantum information sciences
  • Quantum metrology sensing and imaging

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w QuantERA Call 2019: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r. (konkurs jednoetapowy). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie internetowej programu: www.quantera.eu.


Kontakt:

Dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska, tel. +48 12 341 9155

Sylwia Kostka, tel. +48 12 341 9018

Marlena Wosiak, tel. +48 12 341 9018