Konkurs QuantERA Call 2019 w obszarze technologii kwantowych

Zapraszamy do udziału w drugim konkursie programu QuantERA z obszaru technologii kwantowych, realizowanym w ramach inicjatywy koordynowanej przez Narodowe Centrum Nauki.

Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów:

QuantERA call 2019

 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging

 

Budżet konkursu: ok. 20 mln euro

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Przewidywany termin składania wniosków: 18 lutego 2019 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Konkurs jest jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

Koordynator konsorcjum opracowuje wniosek  (zgodnie z złączonymi poniżej wzorami, tzw. QuantERA short and full proposal) na podstawie części otrzymanych od poszczególnych partnerów. Następnie, wniosek jest składany drogą elektroniczną poprzez system ESS: https://aap.agencerecherche.fr/_layouts/15/SIM/Pages/SIMNouveauProjet.aspx?idAAP=1353. 

Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kryteria oceny projektów:

 1. Excellence,
 2. Impact,
 3. Quality and efficiency of the implementation.

Jednym z celów QuantERY jest zapewnienie szerszego uczestnictwa tzw. widening countries, tj. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zachęcamy międzynarodowe konsorcja przystępujące do konkursu do włączania do zespołów badawczych partnerów z tych krajów.

Wyszukiwanie partnerów

Sieć QuantERA uruchomiła narzędzie do poszukiwania partnerów do współpracy w ramach wspólnych projektów, przygotowywanych na konkurs QuantERA Call 2019. Aby przeglądać oferty i/lub zamieszczać własne propozycje współpracy, należy złożyć formularz rejestracyjny.

Dokumentacja konkursowa:

Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z krajowymi wymogami formalnymi, zawierającymi informacje o kosztach kwalifikowalnych oraz procedurze składania wniosku. Informacji o krajowych wymogach formalnych udzielają przedstawiciele agencji finansujących badania naukowe uczestniczących w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie: www.quantera.eu

Kontakt:

Agence Nationale de la Recherche, Francja


Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 • Polscy wnioskodawcy w konkursie QuantERA Call 2019 są dodatkowo zobowiązani do złożenia wniosku krajowego UNISONO dotyczącego polskiej części projektu w systemie ZSUN/OSF do dnia 18 lutego 2019 r. Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 • Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 • Jeżeli polskim wnioskodawcą jest grupa podmiotów, z wnioskiem krajowym występuje lider wskazany w porozumieniu grupy podmiotów o współpracy na rzecz realizacji projektu badawczego, którego dotyczy wniosek. Liderem grupy podmiotów jest podmiot zatrudniający kierownika projektu. Każdy z podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całej grupy łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO grupy podmiotów dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 • Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN nr 84/2018 (1 EUR = 4,3218 PLN)
 • Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.
 • Stanowisko Rady NCN w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiące załącznik do uchwały nr 102/2018.

Koordynator programu QuantERA - Narodowe Centrum Nauki, Polska

 

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej "Horyzont 2020" na podstawie umowy nr 731473.