śr., 30/01/2019 - 10:40

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 grudnia 2018 r.:

  • ETIUDA 7 - na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 3 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 3 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.