pt., 15/03/2019 - 11:13

Kolejnych 68 badaczy zostało laureatami konkursu MINIATURA 2. Otrzymają oni łącznie ponad 2,2 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 25 działań o wartości 469 592 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 19 działań o wartości 662 448 zł
  • nauki o życiu: 24 działania o wartości 1 078 439 zł

Lista rankingowa nr 11