śr., 30/09/2020 - 15:06

Kolejnych 138 naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 4. Łącznie na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne badacze otrzymają ponad 5 mln zł.

Lista rankingowa

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 43 działań o wartości 926 707 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 39 działań o wartości 1 553 491 zł
  • nauki o życiu: 56 działań o wartości 2 542 744 zł

W konkursie MINIATURA 4 nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny jest skrócony do czterech miesięcy. W pierwszej turze tej edycji do finansowania zakwalifikowano 52 wnioski o łącznej wartości ponad 1,9 mln złotych. Kolejne listy rankingowe będą publikowane na bieżąco.

Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania złożonych w konkursie MINIATURA 4 w lipcu.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.