pt., 20/11/2020 - 13:11

Dwudziestego listopada 2020r. została zakończona ocena dwóch pierwszych wniosków złożonych do NCN w ramach Naboru wniosków na finansowanie Komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”. Oba wnioski zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i skierowane do finansowania ze środków Centrum. 

Program „Polskie Powroty 2020”, ogłoszony przez NAWA w dniu 7 stycznia 2020r., umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrót do Polski i prowadzenie badań naukowych w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. W projektach można było zaplanować Komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez NCN. 

Zespół oceniający NAWA wyłonił w konkursie siedem projektów zawierających Komponent badawczy. Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali w ramach swoich projektów Komponent badawczy, są zobligowani do złożenia do NCN w ramach Naboru wniosków o finansowanie tych badań. Wnioski podlegają w Centrum wyłącznie ocenie formalnej. Jest ona przeprowadzana w sposób ciągły, aż do momentu złożenia do NCN ostatniego z wniosków zwierających Komponent badawczy, który uzyskał finansowanie w programie „Polskie Powroty 2020”. 

Lista nr 1 Komponentów badawczych finansowanych przez NCN w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020”