pt., 27/11/2020 - 08:32

Znamy kolejnych 178 laureatów konkursu MINIATURA 4. Na realizację działań naukowych, takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe lub wyjazdy konsultacyjne otrzymają oni łącznie niemal 6,9 mln zł.

Lista rankingowa

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 47 działań o wartości 1 217 711 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 56 działań o wartości 2 276 949 zł
  • nauki o życiu: 75 działania o wartości 3 404 570 zł

W konkursie MINIATURA 4 nabór wniosków był prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny był skrócony do czterech miesięcy. W tej edycji do finansowania zakwalifikowaliśmy 456 wniosków o łącznej wartości ponad 17,2 mln złotych. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce sfinansowane zostały 122 działania o wartości niespełna 2,8 mln zł, w grupie nauk ścisłych i technicznych – 139 działań na łączną kwotę niemal 5,5 mln zł, a w grupie nauk o życiu do finansowania zakwalifikowanych zostało 195 wniosków o wartości prawie 9 mln zł.

Informujemy również, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania złożonych w konkursie MINIATURA 4 we wrześniu.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.