pon., 01/02/2021 - 13:01

Informujemy, że formularze wniosków dla konkursów SONATINA 5, SHENG 2 i Weave-UNISONO zostały udostępnione w systemie ZSUN/OSF. 

Przypominamy, że w konkursie Weave–UNISONO wniosek krajowy jest składany do NCN przez polski zespół badawczy w systemie ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wysłanie wniosku nie będzie możliwe i konieczne będzie założenie nowego wniosku.

UWAGA! We wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF:

 • do dnia 30 września 2021 r. (włącznie) - możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r. Lata kosztorysu w zależności od czasu realizacji projektu będą obejmować:
 •  2022-2023 dla projektów dwuletnich,
 •  2022-2023-2024 dla projektów trzyletnich,
 •  2022-2023-2024-2025 dla projektów czteroletnich;
 • od dnia 1 października 2021 r. (włącznie) - możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2023 r. Lata kosztorysu w zależności od czasu realizacji projektu będą obejmować:
  •  2023-2024 dla projektów dwuletnich,
  •  2023-2024-2025 dla projektów trzyletnich,
  •  2023-2024-2025-2026 dla projektów czteroletnich.

W przypadku wniosków wspólnych składanych do agencji wiodących, w których zaplanowano kosztorysy zespołów polskich od roku 2022, należy upewnić się, że:

 • prace nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF zostaną rozpoczęte przed 30 września 2021;
 • wniosek krajowy zostanie wysłany do NCN w ciągu 45 dni od rozpoczęcia nad nim prac w ZSUN/OSF.