NCN ponownie koordynatorem międzynarodowego programu QuantERA ERA-NET Cofund w obszarze technologii kwantowych


piątek, 19 lutego 2021

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum QuantERA II koordynowane przez Narodowe Centrum Nauki pozyskało grant w wysokości 15 mln EUR z Programu Ramowego UE Horyzont 2020. QuantERA II, która stanowi kontynuację projektu QuantERA, jest obecnie największą w Europie siecią zrzeszającą 38 agencji z 30 krajów. Jej głównym celem jest finansowanie badań i innowacji w dziedzinie technologii kwantowych, poprzez organizację konkursu na międzynarodowe projekty badawcze QuantERA Call 2021, który zostanie ogłoszony w marcu 2021 roku.

Całkowity budżet konkursu wynosi 40 mln euro, z czego 25 mln euro stanowi wkład instytucji partnerskich wsparty dofinansowaniem Komisji Europejskiej w wysokości 15 mln euro.

 

 

Informacje na temat konkursu

Tematyka konkursu

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Zespół projektowy

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2021.

Czas trwania projektu

24 lub36 miesięcy

Orientacyjny harmonogram

  • Oficjalne ogłoszenie konkursu oraz uruchomienie internetowego systemu składania wniosków: marzec 2021
  • Termin składania wniosków skróconych: 13 maja 2021 r.
  • Informacja o wnioskach zakwalifikowanych do II etapu konkursu: lipiec 2021 r.
  • Termin składania wniosków pełnych: 15 września 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników: grudzień 2021 r.
  • Rozpoczęcie finansowania projektów: początek 2022 r.

 

Kraje biorące udział w konkursie

   
Austria (FWF, FFG)Irlandia (SFI)Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO)Izrael (Innovation Auth)Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF)Litwa (RCL)Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ)Luksemburg (FNRS)Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR)Łotwa (VIAA)Szwecja (VR)
Dania (IFD)Malta (MFIN)Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg)Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ)Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA)Norwegia (RCN)Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR)Polska (NCBR, NCN) 
Hiszpania (AEI)Portugalia (FCT) 

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj oraz na stronie: https://quantera.eu/.

 


Kontakt

  • Sekretariat konkursu QuantERA

Agence Nationale de la Recherche, Francja

Sergueï Fedortchenko, Ph.D.

Serguei.Fedortchenko@anr.fr

  • Biuro Koordynatora Programu QuantERA

Narodowe Centrum Nauki, Polska

quantera@ncn.gov.pl