śr., 24/02/2021 - 12:53

Przedstawiamy listę rankingową w ramach naboru wniosków na finansowanie komponentów badawczych w projektach, które uzyskały finansowanie w programie NAWA „Polskie Powroty 2020 – edycja COVID-19”. W tej edycji konkursu Zespół oceniający NAWA wyłonił tylko jeden projekt zawierający komponent badawczy. Złożony do NCN wniosek  podlegał w Centrum wyłącznie ocenie formalnej.

Lista rankingowa

Skierowany do finansowania komponent badawczy jest częścią projektu pt. „Specyfika funkcjonalna wirusowej RNA-zależnej polimerazy RNA, głównego celu w terapii COVID19” realizowanego przez dra Tomasza Turowskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Otrzymane wyniki badań dostarczą nowych i cennych informacji na temat choroby COVID-19 i możliwych sposobów jej terapii.

Celem programu Polskie Powroty jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom pracującym za granicą powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich jednostkach naukowych. W ubiegłym roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w odpowiedzi na sytuację światowej pandemii ogłosiła edycję specjalną programu, mającą prowadzić do poszerzenia wiedzy oraz rozwiązania istotnych problemów związanych z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 i jego konsekwencjami. W związku ze współpracą NAWA i NCN w Polskich Powrotach koszty badań podstawowych w ramach tzw. komponentu badawczego, który ma charakter grantu startowego finansuje Narodowe Centrum Nauki.